Integritetspolicy

Beloro Jewels är ett varumärke och en avdelning som tillhör Brandfield BV. Brandfield BV:s integritetspolicy gäller för Beloro Jewels e-butik.

 

Sekretesspolicy

Integritetskänsliga uppgifter, eller personuppgifter, behandlas via vår e-butik. Brandfield BV anser att noggrann hantering av personuppgifter är mycket viktigt, så vi behandlar och säkrar personuppgifter i enlighet med detta.

När vi behandlar uppgifter uppfyller vi de krav som ställs i sekretesslagar. Det innebär bland annat att:

 • vi tydligt anger de syften för vilka vi behandlar personuppgifter, och vi uppfyller detta krav via denna integritetspolicy;
 • vi begränsar vår insamling av personuppgifter till de uppgifter som är nödvändiga för legitima ändamål;
 • I de fall där ditt samtycke krävs ber vi dig först om uttryckligt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detsamma av parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att på begäran granska, rätta eller ta bort dina personuppgifter.

Brandfield BV är den part som är ansvarig för behandlingen av uppgifterna. Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in och använder, och för vilka ändamål. Vi råder dig att läsa den noggrant.

Användning av personuppgifter

När du använder vår e-butik får vi viss information från dig, som kan innehålla personuppgifter. Vi sparar och använder endast de personuppgifter som tillhandahålls direkt av dig i samband med den tjänst du begär, eller där det är tydligt att dessa uppgifter lämnas till oss för behandling.

Vi använder följande uppgifter för de syften som nämns i denna integritetspolicy:

 • namn och adress
 • telefonnummer
 • fakturaadress
 • E-postadress
 • betalningsuppgifter
 • kön
 • födelsedatum

Registrering

Vissa delar av vår e-butik kräver att du först registrerar dig. Efter registreringen lagrar vi de personuppgifter som du har angett under ditt valda användarnamn. Vi sparar dessa uppgifter för att du inte ska behöva ange dem varje gång du återkommer och för att vi ska kunna kontakta dig i samband med genomförandet av avtalet.

Vi kommer inte att vidarebefordra de uppgifter som är kopplade till ditt användarnamn till tredje part, såvida det inte är nödvändigt för att genomföra det avtal som du ingår med oss eller om det krävs enligt lag. Vid misstanke om bedrägeri eller missbruk av vår webbplats kan personuppgifterna komma att lämnas ut till behöriga myndigheter.

Tillgång till vår portal

Vår portal ger dig tillgång till en administrationsmiljö där du själv kan skapa, specificera och ändra objekt.

Hantera din order

Om du lägger en order hos oss använder vi dina personuppgifter för att behandla den. Om det är nödvändigt för en korrekt behandling kan vi också lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Du kan läsa mer om detta längre fram i denna integritetspolicy.

Annonsering

Utöver informationen på vår webbplats kan vi också komma att informera dig om våra nya produkter och tjänster:

 • via konventionell post;
 • via e-post;
 • via sociala medier;
 • per telefon.

Kontaktformulär och nyhetsbrev

Vår e-butik erbjuder dig möjlighet att ställa frågor via ett kontaktformulär, där du ombeds fylla i olika uppgifter för att behandla din förfrågan. Du bestämmer själv vilka uppgifter du vill lämna. De uppgifter som du skickar till oss sparas så länge som det är nödvändigt för att fullständigt besvara och behandla din förfrågan, beroende på formulärets karaktär eller innehållet i ditt e-postmeddelande.

Vi erbjuder ett nyhetsbrev för att informera intresserade om våra produkter och tjänster. Varje nyhetsbrev innehåller en länk som du kan klicka på för att avsluta prenumerationen. Ditt e-postmeddelande läggs automatiskt till i listan över prenumeranter.

Information om plats

Om det är nödvändigt för tjänsten kan vi samla in platsdata (GPS) från dig. Ditt samtycke kommer att krävas för detta när situationen uppstår.

Dessa platsdata kan också lagras och behandlas av t.ex. leverantören av navigerings-/kartprogramvaran, t.ex. Google Maps, eller av organisationer som Google eller Apple. Vi har ingen möjlighet att påverka detta. Vi rekommenderar att du läser de relevanta sekretesspolicyerna från den berörda leverantören.

App Store

Appen som tillhandahåller tjänsten laddas ner via en appbutik som drivs av en tredje part. Vi har inget inflytande över vilka personuppgifter som leverantören behandlar och i vilket syfte. Vi rekommenderar att du läser den berörda leverantörens relevanta integritetspolicy.

Publikation

Vi publicerar inte dina kunduppgifter.

Annonser

Vår e-butik visar annonser.

Vidarebefordran till tredje part

Vi kan komma att vidarebefordra dina uppgifter till våra samarbetspartners. Dessa partners levererar skräddarsydda annonser baserade på dina personuppgifter. Dessa partners är involverade i genomförandet av avtalet. Dessa partners kan använda dina uppgifter för sina egna marknadsföringsändamål.

Cookies

Vår e-butik använder cookies. Cookies placeras också av tredje part som anlitas av oss.

När du besöker vår e-butik för första gången visas ett meddelande där vi förklarar varför vi använder cookies. Om du fortsätter att använda vår e-butik kommer vi att anta att du samtycker till denna användning av cookies.

Du kan inaktivera cookies i din webbläsare, men tänk då på att vår webbplats kanske inte längre fungerar fullt ut.

Vi har ingått avtal med tredje parter som placerar ut cookies om användningen av dessa cookies och applikationer. Vi har dock inte fullständig kontroll över vad leverantörerna av dessa applikationer gör med kakorna när de läser dem. Mer information om dessa applikationer och hur de hanterar cookies finns i de berörda parternas sekretesspolicyer (Obs: Dessa policyer kan ändras regelbundet).

Dessutom hänvisar vi till vår omfattande cookiepolicy.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att hålla reda på hur besökare använder vår e-butik. Vi har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google för att avtala om hanteringen av våra uppgifter. Vi tillåter också Google att använda den erhållna Analytics-informationen för andra Google-tjänster och slutligen anonymiserar vi IP-adresser.

Säkerhet

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk och obehörig åtkomst av personuppgifter. I synnerhet vidtar vi följande åtgärder:

 • åtkomst till personuppgifter skyddas med ett användarnamn och lösenord;
 • vi använder säkra anslutningar (Secure Sockets Layer, eller SSL) som skyddar all information som utbyts mellan dig och vår webbplats när du anger personuppgifter;
 • vi för loggar över alla förfrågningar om personuppgifter.

Lagringsperioder

De personuppgifter som beskrivs ovan sparas så länge som det är nödvändigt för att behandla dina beställningar, inklusive garanti. Efter denna period lagrar vi uppgifterna i ytterligare högst ett år för de statistiska ändamål som beskrivs. Därefter raderas uppgifterna, såvida det inte finns en lagstadgad skyldighet som kräver längre lagring, t.ex. den sjuåriga skattemässiga lagringsskyldigheten för betalningsuppgifter.

Webbplatser tillhörande tredje part

Denna integritetspolicy gäller inte för tredje parts webbplatser som är anslutna till vår e-butik via hyperlänkar. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dem.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy så att du är medveten om eventuella ändringar.

Granskning och ändringar av dina uppgifter

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller frågor som rör kontroll, ändring eller borttagning av dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss via uppgifterna nedan.

Om du vill granska de personuppgifter som Brandfield BV har om dig, eller om du vill ändra uppgifter eftersom de är felaktiga eller ofullständiga, eller om du vill att de ska tas bort eller skyddas, vänligen skicka ett e-postmeddelande till Erik Hummel på Brandfield BV via info@brandfield.nl. Inom fyra veckor kommer Brandfield BV att informera dig om vilka personuppgifter de behandlar om dig och om de kommer eller kan uppfylla en eventuell begäran om borttagning, skydd eller korrigering.

För att förhindra missbruk kan vi be dig att identifiera dig på lämpligt sätt. Om det rör sig om personuppgifter som är kopplade till en cookie måste du också skicka en kopia av cookien i fråga. Du hittar detta i inställningarna i din webbläsare. Om uppgifterna är felaktiga kan du begära att vi ändrar eller tar bort dem.

Nederländska dataskyddsmyndigheten ("Autoriteit Persoonsgegevens")

Naturligtvis hjälper vi dig gärna om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter. Enligt sekretesslagstiftningen har du också rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten mot denna behandling av personuppgifter. För att göra det, kontakta den nederländska dataskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Beloro Jewels / Brandfield BV
Bornholmstraat 82
9723 AZ Groningen
Nederländerna
info@belorojewels.com

Denna integritetspolicy ändrades senast den 01-01-2018.